Proszę o kontakt po więcej szczegółów lub wypełnienie formularza informacyjnego

Transportowanie ładunków przy zastosowaniu ATEX

Zagrożenie wybuchem w miejscu pracy może być spowodowane przez łatwopalne gazy, parę, mgłę lub płyny. Jeśli wystarczająca ilość tych substancji zmiesza się z powietrzem, wystarczy wtedy źródło zapłonu, takiego jak iskra elektryczna, aby spowodować wybuch.

Zapobieganie źródłom zapłonu minimalizowane jest poprzez zastosowanie odpowiedniego sprzętu w miejscach zagrożonych wybuchem. Przykłady zagrożenia wybuchem w miejscu pracy obejmują farby użyte do lakierowania pojazdów i obsługę pyłów organicznych, takich jak mąka z pełnego ziarna i drewno.

Czym jest ATEX, ATEX 137, ATEX 95?

ATEX jest potoczną nazwą podaną do dwóch Dyrektyw Europejskich do kontrolowania przestrzeni zagrożonych wybuchem:

1). Dyrektywa 99/92/WE (znana również jako “ATEX 137”) w sprawie minimalnych wymagań w zakresie poprawy bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników narażonych na przebywanie w strefach zagrożonych wybuchem.

2). Dyrektywa 94/9/WE (znana również jako “ATEX 95”) w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich dotyczących urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w przestrzeniach zagrożonych wybuchem.

Wszystkie nasze elektryczne holowniki oferujemy, jako niezależnie zmodyfikowane i certyfikowane w ten sposób, że są one bezpieczne do użytku w przestrzeniach zagrożonych wybuchem, to znaczy, że są zmodyfikowane i certyfikowane zgodnie z europejskimi normami ATEX i dostarczamy je wraz z niezbędnym certyfikatem ATEX.

Zewnętrzna konstrukcja naszych holowników często musi zmieniać się, zwykle stając się nieco większą, jako konsekwencja tego, iż wewnętrzne komponenty elektryczne (takie jak silnik napędowy i sterownik silnika) muszą być zamknięte w obudowach iskrobezpiecznych.

O ile jest to możliwe, minimalizujemy zmiany w wielkości i wyglądzie zewnętrznym maszyn, dzięki czemu zapewniamy, aby nasza szeroka gama osprzętu do specyficznych zastosowań mogła być zamontowana w każdym urządzeniu.

Zastosowanie

 • Super Power Pushwer with powered height adjustment on Push Pad for pushing railway rolling stock at differing heights

  Super Power Pushwer with powered height adjustment on Push Pad for pushing railway rolling stock at differing heights

 • Super Power Pusher pushing rolling stock at Moscow Metro maintenance depot

  Super Power Pusher pushing rolling stock at Moscow Metro maintenance depot

 • Super Power Pusher pushing rolling stock at London Underground, Hainault Depot

  Super Power Pusher pushing rolling stock at London Underground, Hainault Depot

 • Super Power Pusher pushing metro cars at Helsinki Public Transport maintenance depot

  Super Power Pusher pushing metro cars at Helsinki Public Transport maintenance depot

 • Super Power Pusher moving yacht cradles linked together on production line

  Super Power Pusher moving yacht cradles linked together on production line

 • Super Power Pusher moving 55,000Kg rail-mounted transfer bogie into and out of a shotblasting chamber

  Super Power Pusher moving 55,000Kg rail-mounted transfer bogie into and out of a shotblasting chamber

 • Super Power Pusher at SNCF pushing rail freight wagon

  Super Power Pusher at SNCF pushing rail freight wagon